Haasteelliset ajat vaativat esimerkillistä johtamista niin työhyvinvoinnissa kuin työturvallisuudessakin 

Eskolan tehtaallamme on jo vuosia tehty esimerkillistä työtä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden eteen

Eskolassa, jossa valmistetaan pääasiallisesti PihlaPRO:n tuotteita, on tehty jo vuosia esimerkillistä työtä niin työhyvinvoinnin kuin työturvallisuuden johtamisen eteen. Eskolan työsuojelupäällikkö Terhi Tervo ja työturvallisuuskoordinaattori Hannu Koskela kertovat, että kun työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat osa perusarkea ja päivittäistä johtamista, kulttuuri kehittyy eniten.  

Eskolan henki työhyvinvoinnin ajurina 

Juuri tällä hetkellä kannamme erityistä huolta työntekijöidemme jaksamisesta ja hyvinvoinnista, kertoo Eskolan tehtaan työsuojelupäällikkö ja ympäristövastaava Terhi Tervo.   

Rakennusteollisuuden suhdanteet vaihtelevat, puhumattakaan yhteiskunnassa meneillään olevista vaikeista asioista aina taloudellisesta pärjäämisestä sotaan. Henkilöstö kuormittuu eri tavalla kuin ennen, koska media tuo eteemme jatkuvasti negatiivisia asioita.  

Tärkeintä on säilyttää yhteys ja keskustelu henkilöstön kanssa. Ihmiset kaipaavat toisia ihmisiä ja juttelua – välillä ihan arkisistakin asioista, Terhi kertoo.  

Terhi Tervo, työsuojelupäällikkö ja ympäristövastaava Eskolan tehdas

Eskolassa työhyvinvointi on ollut aina keskeinen tekijä. Tehtaalla puhutaan ”Eskolan hengestä”, johon kiteytyy välittäminen, auttamisen halu ja aito kiinnostus ihmisistä.  

Tutkimme henkilöstön työhyvinvointia vuosittain Great Place to Work – tutkimuksen avulla. Eskola on yrityksemme esimerkillisimpiä yksiköitä saavuttaen vuosittain korkeita tuloksia. Vuonna 2023 Eskolan tehtaan GPTW-tulos oli 83 %, joka lähentelee parhaimpien teollisten yritysten tasoa Suomessa.  

Esihenkilötyöllä on tuloksiimme suuri vaikutus, he tekevät esimerkillistä työtä, Terhi kertoo. – Meillä ihmiset myös tsemppaavan toisiaan ja tällä työtovereiden keskinäisellä huomioimisella on todella suuri merkitys yksilöiden ja tiimien hyvinvointiin, Terhi jatkaa.   

Kuuntelu on tärkein yksittäinen toimenpide, jolla työhyvinvointia parannetaan. Aina ei pystytä kaikkia haasteita ratkomaan, mutta yhdessä jaetut huolet on helpompi käsitellä ja hyväksyä, Terhi toteaa.  

Toki työhyvinvointia ylläpidetään myös ”näkyvämmin” keinoin. Eskolassa on käytössä hyvät liikuntaedut ja yhteisiä tapahtumia järjestetään säännöllisesti, välillä juhlitaan syntymäpäiviä, eläköitymisiä ja välillä onnistumisia.  

Työtyytyväisyyttä ei kuitenkaan voi nostaa tai korjata vain tapahtumilla tai eduilla, vaan kulttuurilla on iso merkitys. Vahva me-henki, yhteisöllisyys ja auttamisen halu näyttää, että vaikeina aikoinakin työtyytyväisyyttä voi kasvattaa, vaikka isoja panostuksia yhteiseen tekemiseen tai juhlimiseen ei olisikaan. Lopulta kyse on turvallisuudesta ja perustarpeiden kohtaamisesta, Terhi kertoo.  

Työturvallisuus keskeisessä roolissa Eskolan toiminnassa 

Teollisella toimialalla työturvallisuus nousee työhyvinvoinnin kanssa aina keskiöön. Molemmat tukevat toisiaan ja niissä onnistumista. Hyvällä tasolla oleva työtyytyväisyys kannattelee työturvallista kulttuuria. Eskolassa työturvallisuus onkin kehittynyt henkilöstön aktiivisuuden myötä omaan luokkaansa.  

Jokainen palaveri tehtaalla aloitetaan työturvallisuusasioilla, jotta se pysyy aktiivisesti henkilöstön mielessä, Terhi Tervo kertoo. 

Moni työturvallisuusriski vältetään pelkästään tietoisuutta lisäämällä ja muistuttamalla riskeistä päivittäisessä arjessa.  

– Työturvallisuus on arjen perustyötä, ei mitään hokkuspokkus – temppuja. Turvallinen ja hyvinvoiva arki rakentuu yhteistyöllä, Terhi jatkaa.  

Eskolan oma työturvallisuuskorttikoulutus 

Eskolassa on tehty pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden eteen työturvakorttikoulutuksen muodossa. Työturvallisuuskortti on työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä ohjelma, jonka pohjalle Eskolan tehtaalle on räätälöity täysin oman koulutuksensa. Koulutusta on menestyksekkäästi vetänyt Eskolan työturvallisuuskoordinaattori ja tuotekehitysinsinööri Hannu Koskela.  

Kaikki alkoi omasta työsuojelupäällikkökurssista 15 vuotta sitten, jossa tarjottiin mahdollisuutta opiskella myös työturvallisuuskorttikouluttajaksi, Hannu kertoo.  

Tämän koulutuksen jälkeen korttikoulutus jalkautettiin Eskolaan ja sitä on jatkettu vaihtuvien ryhmien kanssa samasisältöisesti jo yli kymmenisen vuotta, Hannu jatkaa.  

Pääkouluttajana kurssilla toimii Hannu ja Terhi on apukouluttajana. Eskolassa on käyty läpi vähintään 20 koulutusryhmää vuosien aikana. Kortti on voimassa aina 5 vuotta, joten osa henkilöstöstä on jo toisella kierroksella, kohta kolmannella päivittämässä korttiaan. Opiskeluryhmiä on aina pari ryhmää vuodessa, joten noin 30 henkilöä käy läpi työturvallisuuskorttikoulutuksen vuosittain.  

Sisällöllisesti työturvakorttikoulutuksessa käydään läpi mm. kemikaaliturvallisuutta, suojainten käyttöä, turvallisuushavaintojen tekemistä, vaarojen tunnistamista, riskien arviointia, henkistä kuormitusta ja työnantajan ja työntekijöiden vastuuta sekä paljon muuta.  

Paras anti korttikoulutuksessa tulee kuitenkin yhteisistä keskusteluista, työntekijöiden omista havainnoista ja läheltä piti – tilanteista. Lähellä omaa arkea olevat, käytännön tilanteet opettavat kaikista eniten, Hannu kertoo.  

Hannu Koskela, työturvallisuuskoordinaattori, Eskolan tehdas

Työturvallisuutta tullaan kehittämään jatkossa myös tulevan työturvahuoneen muodossa, josta tulee myös koulutustila. Työturvahuoneessa voidaan keskittyä myös perehdytykseen, joka on työturvallisuuskulttuurin keskeisin lähtötekijä.  

Eskolassa järjestetään säännöllisesti myös työturvallisuuspäiviä sekä digitaalista työturvakoulutusta niin työntekijöille kuin toimihenkilöillekin.  

Uutta rakentamassa 

Eskolassa on ollut käynnissä myös mittava rakennusprojekti, jonka myötä tontille valmistuu uusi tehdashalli. Rakennuttajana vastuu urakasta ja työturvallisuudesta on tarkoittanut merkittäviä panostuksia turvallisuuden johtamiseen ja lakisääteisiin mittauksiin rakennustyömaalla.  

Rakennustyömaalla järjestetään viikoittain lain vaatimat työturvallisuuteen liittyvät TRI-mittaukset, joita jatketaan niin kauan, kun rakennus on otettu käyttöön, kertoo Hannu.  

Halli on pian käyttöönottokunnossa ja työturvallisuudesta on pidetty huolta.  

Sen näkee jo lukemista, sillä yhtään tapaturmaa ei koko rakennusaikana ole kirjattu, Terhi kertoo. 

Turvallista kevättä!