HELSINKI – YIT: Metropolia Myllypuron kampus

”Suomi on tunnettu koulutusjärjestelmästään. Nykyaikainen oppimisympäristö on suuri haaste arkkitehdille, koska sen on tuettava lasten ja nuorten oppimista ja annettava innostusta opettajille. Sen pitää olla myös houkutteleva rakennus ympäristön asukkaille esimerkiksi erilaisten palveluiden muodossa iltaisin. Myllypuron kampus on nykyaikainen, pehmeitä muotoja toistava ja houkutteleva oppimistilojen sarja”, kertoo professori Rainer Mahlamäki.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen oppimis- ja tutkimustiloja käyttää 6 000 opiskelijaa ja 500 työntekijää. Sen edistyksellisissä tutkimustiloissa ja avoimissa ympäristöissä kukin opiskelija voi paitsi kasvattaa ymmärrystään omasta koulutusalastaan myös oppia yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.

Kampuksen tavoitteena on luoda innostava ja avoin oppimisympäristö. Suunnittelutyö pohjasi suomalaisiin opetusmenetelmiin: Yhteiskäyttöiset opiskelutilat korostavat koulutusalojen välisten raja-aitojen ylittämisen tärkeyttä ja toisaalta suljetummat tilat tukevat oman alan tiivistä opiskelua.

Kampus koostuu neljästä rakennuksesta, jotka avoin piha liittää yhteen. Erilliset rakennukset luovat suojaisan ja kaupunkimaisen ympäristön, joka ei ole kuin perinteinen koulu vaan vapaamuotoisempi kohtaamispaikka.

Rakennusten alla on huoltopiha ja pysäköintihalli, jotka on suunniteltu kampuksen suuri käyttäjämäärä huomioon ottaen. Pohjakerrokset on varattu enimmäkseen yhteiskäyttöön. Kaiken kaikkiaan rakennuksissa on koko joukko erilaisia tiloja, mm. kaksi suurta auditoriota, ravintoloita ja kahviloita, kaksi urheilusalia, terapia-allas, sosiaali- ja terveysalan laboraatio- ja simulaatiotiloja, rakennus- ja kiinteistöalan laboratorio- ja pajatiloja, kirjasto ja Metropolian omia liiketiloja. Tämän lisäksi huomattava osa pinta-alasta on pyhitetty opettajien uudenaikaisille ja käytännöllisille toimitiloille, jotka tukevat käytännönläheistä opetusta.

PihlaPRO toimitti Myllypuron kampukselle peräti 2747 kappaletta kotimaisia puu-alumiini-ikkunoita (MSE). Osa ikkunoista oli määräysten mukaisesti EI30-luokan paloikkunoita.

Ikkuna-aukkoja kohteesta löytyy yhteensä 1424 kpl, mutta 2-osaiset ikkunat toimitettiin kahtena eri ikkunana.

PihlaPron toteuttamalla ratkaisulla päästiin u-arvoon 0,85 sekä vastattiin kohteen ääneneristysvaatimuksiin (dB – Rw+Ctr enintään 45). Lisäksi ulkopuitteisiin valittiin auringonsuojana toimiva harmaa Antisun-erikoislasi. Sisäpuolen väritykseltä ikkunat ovat vakiovalkoisia, mutta ulkopuolelle valittiin sävyksi Tummanruskea RR32.

KOHTEEN TIEDOT

Arkkitehtisuunnittelu: Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Pääsuunnittelu: Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit
Paikka: Helsinki
Vuosi: 2019
Kokonaispinta-ala: 56 000 m2
Ohjelma: Opetus- ja tutkimustilat, kirjastopalvelut ja liiketilat

Ammattilaiskirjeestä lisää inspiraatiota omien kohteiden toteuttamiseen

Arkkitehdeille ja muille suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme tarjoaa ajankohtaisia asiantuntija-artikkeleita, tietoa tuoteinnovaatioista ja -kehityksestä sekä mielenkiintoisia referenssikohteita.

Muita mielenkiintoisia referenssejämme