PihlaPROn avaintekijät: Ilari Vuorinen – ”Tärkeintä on sitoutua pitkäjänteisesti siihen, mitä tekee” 

Projektipäällikkö Ilari Vuorisen, 44, mukaan projekteissa on usein hyviä ja huonoja vaiheita. Vaikka kaikki ei menisi aina täydellisesti, hyvällä ja sitoutuneella yhteistyöllä projekti saadaan vietyä ansiokkaasti maaliin. 

Teksti: Jaana Haapaluoma-Höglund

Projektipäällikön työssäni olen huomannut, että pitkäjänteisyys palkitaan aina. Rakennusprojektit eivät ole hetkessä ohi, vaan ne kestävät vuoden tai enemmän. Tehtäväni on kommunikoida asiakkaan ja meidän tuotantomme välillä projektin alusta loppuun, alkusuunnitelmista jälkityöhön. 

Projektin eri vaiheet eivät aina suju täydellisen sulavasti, vaan toisinaan joudutaan istumaan yhteisen pöydän ääreen montakin kertaa ja neuvottelemaan asioista. Osapuolet luottavat toistensa ammattitaitoon eivätkä luovuta heti ensimmäisen kysymyksen noustua. 

Yksi esimerkki edellisestä voisi olla eräs julkinen kohde, jonka toteutimme. Julkiskohdetta rakentaessa erilaisia toimijoita on paljon: On rakennusliike, jolta esimerkiksi kaupunki on tilannut koko kohteen. Kaupunki on tilannut arkkitehdiltä suunnitelman kohdetta varten. Rakennusliike taas on pyytänyt meiltä tarjousta ikkunoiden valmistamisesta toivotun suunnitelman mukaisesti. 

Päädyimme tilanteeseen, jossa projekti oli jo verrattain pitkällä, mutta eri toimijoiden odotukset eivät vastanneet toisiaan. Arkkitehdillä oli tietty visio, kaupungilla omat toiveensa. Me taas jouduimme kertomaan, että tietynlaisia ikkunoita ei ole mahdollisia valmistaa juuri tietyllä tavalla ja että tietyt erikoissuunnittelut vaikuttavat hintaankin. 

Olin tässä vaiheessa ollut yhteydessä vain rakennusliikkeeseen, joka oli meidän asiakkaamme. Rakennusliikkeen asiakkaita taas olivat kaupunki ja arkkitehti, joiden suuntaan he olivat kommunikoineet. 

Tilanteen ratkaisemiseksi istuimme kaikki saman pöydän ääreen, asiakas ja asiakkaan asiakkaat. Kysyimme kaikki kysymykset ja kerroimme faktoja, keskustelimme, ja löysimme lopulta yhteisen nuotin. Palavereja pidimme monta, ainakin neljä tai viisi. Lisäksi keskustelimme jatkuvasti sähköpostilla ja kyselimme kysymyksiä puolin ja toisin. 

Lopulta tilanne saatiin kunnialla maaliin. Projekti oli hyvä opetus siitä, että kommunikointi matkan varrella on erittäin tärkeää. Mieluummin kannattaa keskustella liikaa, kuin liian vähän! Asioiden tuplatsekkaaminenkin kannattaa. Jos jokin on epäselvää, se kannattaa selvittää heti, eikä olettaa mitään.   

Vaikka julkiskohteen projekti oli monisyinen, useimmat projektimme ovat suoraviivaisempia. Useimmiten asiakkaamme ovat rakennusliikkeitä, jotka rakentavat omia rivi- ja kerrostalojaan. Rakennusliikkeiden kanssa työskennellessä suhteita luodaan pitkällä aikavälillä, sillä pääosin samat toimijat ovat läsnä vuodesta toiseen. Vuosien myötä olen oppinut, millaisia asioita tietyt asiakkaat toivovat. Nyt kun tulee tietty asiakas, tiedän jo valmiiksi, että he toivovat tarjoukseen tällaisen laskelman. Osaan tehdä sen jo ennen kuin sitä pyydetään.  

”Vaikka eri asiakkaiden kanssa toimiikin eri tavalla, tärkeintä on olla oma itsensä, eikä esittää mitään.”

Kiinnostavia näkökulmia työhöni tuo kaiken lisäksi se, että olen aloittanut talvella PihlaPROn projektipäällikön työn rinnalla myös Pihla Groupin puolella Pihlan rakennusliikkeiden esihenkilönä. Pääsen näkemään asioiden toisen puolen.  Siellä asiakasryhmä on eri, kuin PihlaPROn asiakkaillamme on. 

Projektipäällikkönä todistaa asioiden kehittyvän ja muuttuvan, ja myös työnkuvani kehittyy ja muuttuu. Siitä minä pidän.