Hyvinvoiva henkilöstö toimintamme keskiössä

Alan parhaiden tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen lisäksi haluamme olla alan paras työpaikka, jossa kaikilla on mukava tehdä työtään.

Olemme Great Place to Work -sertifioitu yritys

Olennainen osa vastuullisuustyötämme on hyvän työpaikan luominen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Osana kestävän kehityksen tavoitteitamme olemme myös sitoutuneet hyvän työpaikan rakentamiseen. Great Place to Work -sertifiointi on osoitus, että olemme jälleen askeleen lähempänä vastuullisuustavoitteitamme.

Vuosittain toteuttamaamme Great Place to Work-työntekijätutkimusta mitataan työntekijöiden antamalla Trust Indeksillä, joka vuonna 2023 meillä oli 80%. Tulos on paras saavuttamamme ja yleisellä mittarilla suomalaisten teollisten yritysten joukossa korkea saavutus!

GPTW-sertifikaatti

Työturvallisuus keskeisenä osana toimintaamme

Työturvallisuuteen investointi on niin meille, kuin asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että jokainen työntekijämme voi tulla turvallisin mielin töihin riippumatta työskentelypisteen sijainnista. Työturvallisuudesta huolehtimalla varmistamme, että myös asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on turvallista työskennellä kanssamme. Työturvallisen kulttuurin ylläpitäminen alkaa aina tietoisuudesta. Koulutamme henkilöstöämme niin tehtailla kuin muissakin toiminnoissa työturvalliseen toimintaan ja järjestämme säännöllisesti työturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kampanjoita. Pidämme myös tehtaillamme päivittäisiä turvallisuuskatsauksia.

Järjestämme säännöllisesti kattavia työturvallisuuspäiviä, joissa haluamme lisätä henkilöstömme tietoa ja ymmärrystä toimia työturvallisesti. Keräämme henkilöstöltämme säännönmukaisesti turvallisuushavaintoja, joihin reagoimme ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Lisäksi, toimintaamme tehtailla auditoidaan säännöllisesti ja seuraamme sekä raportoimme tiiviisti työturvallisuuslukujemme kehittymistä. Seuraamme tiiviisti työturvallisuushavaintojen ja työtapaturmien määriä, sekä käsittelemme jokaisen yksitellen ettei sama vahinko toistu uudelleen. Kaikista tärkein mittari työturvallisuuteen on hyvinvoiva ja terve henkilöstö. Terveenä töihin ja lopulta terveenä eläkkeelle on yrityksellemme tärkeä arvositoumus. 

Koulutus ja kehitys rakentavat kulttuurin

Haluamme pitää kiinni osaavista tekijöistämme antamalla työntekijöille mahdollisuudet kehittää itseään jatkuvasti, sekä osallistamalla työntekijöitämme aktiivisesti. Yhä laadukkaampien ja vastuullisempien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavista tekijöistämme huolehtimista. Valmennamme ja koulutamme henkilönkuntaamme jatkuvasti, sillä arvostamme heitä ja heidän ammattitaitoaan. Panostamme laadukkaaseen esihenkilötyöhön ja koulutamme sekä osallistamme esihenkilöitämme jatkuvasti henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen.

Olemme joustava työnantaja ja pyrimme pitämään päätöksenteon mahdollisimman lähellä jokaista työntekijäämme. Tällä varmistamme, että jokaisella on suurin mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työn hallinnan tunteeseen. Suurin arvostusta osoittava mittari työntekijöiltämme on pieni vaihtuvuutemme, joka antaa meille merkin siitä, että työntekijämme viihtyvät kulttuurissamme, työyhteisössämme ja työtehtävissään.  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Uskomme vakaasti, että mitä monimuotoisempi työpaikka meillä on, sen paremmin voimme oppia tuntemaan ja palvelemaan asiakkaitamme ja menestyä yrityksenä. Haluamme omalla toiminnallamme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Monimuotoisuus huomioidaan rekrytoinnin jokaisessa vaiheessa sekä kouluttamalla esihenkilöitä.  

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämme myös olemalla perhemyönteinen työpaikka. Olemme vakuuttuneita, että työntekijä on parhaimmillaan silloin, kun työelämän, vapaa-ajan ja perheen suhde on tasapainossa. Perhemyönteisistä kokemuksista voi lukea lisää täältä: Äitiys ja työnteko Pihla Groupissa ja Isyys ja työskentely Pihla Groupissa

Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti

Osallistumme vuosittain Great Place to Work – tutkimukseen ja yrityksemme kokonaistulos on rakennusalalla huippuluokkaa. Tutkimus toimii meillä tärkeänä ohjenuorana toimintamme ja kulttuurimme kehityksessä. Tartumme aktiivisesti tutkimuksessa nousseisiin kehityskohtiin ja viemme haastaviakin asioita eteenpäin yhteistyössä esihenkilöiden kanssa. Vuosittain henkilöstömme nostaa tärkeiksi, sitoutumista kasvattaviksi asioiksi kulttuurissamme mm. joustavuuden, vakavaraisuuden, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden sekä yhteishengen.

Vuonna 2023 saavutimme kaikkien aikaan parhaan tuloksemme eli 80 % ja olemme virallisesti tänä vuonna Great Place To Work -sertifioitu™ yritys.  Saavuttamamme tulos on myös yleisellä mittarilla suomalaisten teollisten yritysten joukossa korkea saavutus!

GPTW-sertifikaatti

Työntekijätutkimuksen Trust Index vuosittain

77%

2021

77%

2022

80%

2023

Varmista, että käytössäsi on ajankohtaisin tieto työsi tukena!

Kestävä kehitys ja nykyteknologia luovat uusia vaatimuksia myös ikkunoille. Arkkitehdeille ja muille suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla alan innovaatioista, BIM-objektien ja tuotekorttien päivityksistä sekä tulevista webinaareista.