Lasin ja alumiinin ympäristövaikutukset

Alumiini ja lasi ovat ratkaisevia materiaaleja ikkunateollisuuden ympäristövaikutuksissa. PihlaPRO etsii jatkuvasti kehittyneitä ratkaisuja ikkunoiden hiilijalanjäljen vähentämiseksi.

Teksti: Marja Keränen

Ikkunateollisuuden ympäristövaikutuksissa on kaksi ratkaisevaa raaka-ainetta: lasi ja alumiini. Näihin molempiin haetaan PihlaPROssa, Pihla Groupin teollisessa liiketoiminnassa, yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittyneitä ratkaisuja, jotka vähentävät olennaisesti ikkunoiden hiilijalanjälkeä. Kierrätettävän vähähiilisen alumiinin käytössä on jo päästy käytännön toimenpiteisiin, lasinvalmistuksessa kehittämistyö on vielä käynnissä.

Rakennetun ympäristön vaikutus ilmastoon on valtava. Esimerkiksi Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmasosan kasvihuonepäästöistä. Ikkunoilla ja ovilla on tärkeä rooli rakennuksen energiatehokkuudessa, ja niiden valmistuksessa hiilineutraalius onkin noussut keskeiseen asemaan. Siksi PihlaPRO on lähtenyt hakemaan aktiivisesti uusia ratkaisuja materiaalien käyttöön.

”Rakennusliikkeet ovat kiinnostuneet kierrätetyn vähähiilisen alumiinin positiivisista vaikutuksista rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tarve aidosti kierrätetystä, ns. post-consumer-materiaalista, lisääntyy koko ajan.”

Timo Nissinen, Pihla Groupin Teknologiajohtaja

PihlaPROn käyttämät kierrätetystä materiaalista valmistetut alumiiniprofiilit tulevat tällä hetkellä Suomessa olevista alumiinitehtaista.

–     Alumiinia kierrättämällä vähennämme neitseellisen materiaalin käyttöä ja ratkaisemme haastavia kysymyksiä tuotteiden ympäristövaikutusten kannalta, kertoo Nissinen.

–     Kotimaisia, oman alansa edelläkävijöitä käyttämällä pystymme varmistamaan mahdollisimman hyvin, että tuote on vaatimustemme mukainen. Alumiiniseosten laatu, etenkin alkuaineiden suhde kierrätysalumiinissa voi vaihdella, ja koostumuksia joudutaan säätämään. Yhteistyökumppaneilla on oltava nopeasti fiksut ratkaisut tähän.

Vaatimukset ketjun läpinäkyvyydelle kaikissa hankinnan ja valmistuksen vaiheissa kasvavat ja ympäristöväittämät täytyy pystyä todentamaan. Siksi Pihla Group on jo hakenut usealle tuotteelle kolmannen osapuolen varmentaman EPD-ympäristöselosteen ja lisää on valmistelussa.

–      Alumiini on ikkunavalmistuksessa lasin ohella suurin päästölähde, ja siksi on ratkaisevaa, millä energialla se on tuotettu. Vaadimme omilta alumiinitoimittajiltamme vähähiilisiä ratkaisuja ja alumiinin pitää olla tuotettu vihreällä energialla, Nissinen kertoo.

PihlaPRO tehostaa kierrätystä koko toiminnassaan. Kierrätyspalvelu on aloitettu yhteistyökumppanien kanssa jo vuosia sitten. Yhteistyökumppanille viedään muun muassa remonttikohteista vanhat ikkunat, jotka puretaan ja kierrätetään. Metalli ja lasi kiertävät täysimääräisesti, mutta puun kierrättäminen on vaikeampaa, ja siitä osa menee vielä energiakäyttöön.

–     Käytetyn puun kierrättäminen vaatii paljon perustutkimustyötä. Siinä toimimme yhdessä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, Nissinen mainitsee.

–     Kaiken tuotannossamme käytetyn puun on oltava sertifioitua. Kun edetään ympäristövaikutuksista ja biodiversiteetistä huolehtimisessa, meidän täytyy seurata tutkimusta ja keskustelua metsien hiilinielujen kehityksestä.

GHG-protokollan Scope 3 haastaa kokonaisuuden

GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol) on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan ja päästöjen yhdenmukaiseen raportointiin. Standardin taustalla on World Resources Institute (WRI) ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -järjestöjen yhteishanke, joka sai alkunsa 90-luvun loppupuolella.

Pihla Group on jo pitkällä GHG-protokollan edellyttämissä kasvihuonekaasujen tavoitteissa ns. Scope 1:n ja 2:n osalta. Nyt ollaan siirtymässä Scope 3:n tasolle, jossa mitataan tuotteen koko elinkaarta ja yrityksen kokonaispäästöjä. Scope 3 kattaa myös epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena esimerkiksi hankintaketjussa, kuljetuksissa tai jätteiden käsittelyssä.

–     Yksi sertifikaatti ei riitä jatkossa, vaan pitää tehdä enemmän. Teemme tiivistä yhteistyötä emoyhtiö Inwidon kanssa ja noudatamme heidän vaatimuksiaan, mutta usein myös ylitämme ne, Nissinen toteaa.

Yrityksille tulee lähivuosina useita uusia tavoitteita, kuten CSRD-raportointidirektiivi ja viherväittämädirektiivi, joka edellyttää kaikkien käytettyjen väittämien todennettavuutta. Myös tuleva rakennuslain muutos aiheuttaa jo nyt tarvetta monien asioiden läpikäymiseen. Rakennusten elinkaarianalyysit ovat pakollisia vuoden kuluttua. Pihla Group käyttää laskennassa omia todennettuja arvojaan, mutta moni muu alan toimija käyttää geneerisiä, alalta kerättyjä arvoja, Nissinen kertoo.

Vastuullisuudessa edetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on Pihla Groupin teollisen liiketoiminnan johtajan Minna Keräsen mukaan äärimmäisen tärkeää, kun edetään vastuullisuuden ja ympäristötietoisuuden tiellä.

–     Yhdessä rakennusliikkeiden kanssa rakennamme entistä parempaa huomista asukkaille. Rakennusliikkeet kantavat oman vastuunsa edelläkävijöinä, omine tavoitteineen ja vievät meitäkin eteenpäin, vastaavasti me tarjoamme heille tuotteita, joilla on mahdollisimman alhainen hiilijalanjälki. Yhdessä tässä opitaan parhaita käytäntöjä, Keränen kertoo.

Yhteistyön tuloksena rakenteilla ovat ensimmäiset vähähiiliset kohteet, kerrostalo Finnoossa ja koulurakennus Porissa.

–     Finnoossa on rakenteilla kaksi kerrostaloa, joiden ikkunoissa käytetään kierrätysalumiinia. Rakennuttajana on JM-Suomi, joka arvostaa kierrätysmateriaalien käyttöä, kertoo Minna Keränen.

–     Porissa teemme yhteistyötä DEN Finlandin kanssa, joka rakennuttaa siellä kristillisen koulun lisärakennusta. Siihen tulee ECO²-tuoteperheen vähähiiliset ikkunat.