Kestävää huomista rakentamassa

Kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat tulevaisuudessa suomalaiseen rakentamiseen ja asumiseen entistä vahvemmin. Ikkuna- ja ovivalmistaja PihlaPRO on tehnyt viime vuosina paljon kehitystyötä ympäristöasioiden huomioimiseksi, sillä tuotteiden hiilijalanjälkeä on haluttu entisestään pienentää niiden koko elinkaaren ajalta.

Ikkunoidemme ja oviemme energiatehokkuutta on parannettu viime aikoina merkittävästi. Lisäksi olemme halunneet osaltamme vastata suureen kysyntään ympäristöystävällisiä tuotteita kohtaan rakennusalalla ja meillä onkin mahdollisuus valmistaa ikkunoita ja ovia kestävän kehityksen kohteisiin

Tuotteen koko elinkaari ympäristöä kunnioittaen

PihlaPROn ekologisuus on kuitenkin haluttu viedä tuotteiden energiatehokkuutta huomattavasti pidemmälle. Käytännössä ympäristöasiat vaikuttavat kaikkeen materiaalivalinnoista valmistusprosessiin ja tuotekehitykseen.

—Ikkunatuotteen hiilijalanjälki pieneni 16,8 % vuosina 2014–2019. Tehtaallamme on myös käytössä kolmannen osapuolen eli Rakennustietosäätiö RTS:n verifioima ympäristötuotekortti, jolla seuraamme tuotteemme hiilijalanjäljen kehitystä, kertoo Pihla Group Oy:n Teollisen myynnin Liiketoimintajohtaja Minna Keränen.

Ikkunoiden päämateriaalina käytämme FSC / PEFC -sertifioitua puuta, joka tekee ikkunasta huomattavasti ympäristöystävällisemmän. Käytämme myös Skandinaviassa vesivoimalla tuotettua alumiinia ja teemme läheistä yhteistyötä lasivalmistajien kanssa löytääkseen entistä energiatehokkaampia ratkaisuja.

Tulokset ovat lupaavia myös siltä kannalta, että tiettyjä toiminnan osa-alueita on PihlaPROlla onnistuttu optimoimaan jo täysin hiilineutraaleiksi. Käytämme esimerkiksi ainoastaan sertifioitua hiilineutraalia sähköä.

—Tuotekehityksemme tekee jatkuvaa työtä löytääksemme entistä ympäristöystävällisimpiä tuoteratkaisuja ja kehittääksemme vuosikymmeniä kestäviä tuotteita. Vaikkapa kuljetusten osalta käytämme jo osittain hiilineutraaleja ratkaisuja, ja jatkossa tavoitteenamme on hoitaa kaikki logistiikka vastaavilla ilmastokompensoiduilla malleilla, Keränen painottaa.

PihlaPRO on osa Pihla Group Oy:tä, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 50% vuoteen 2030 mennessä ja olla täysin hiilineutraali 2050.

Kierrätys tärkeänä osana toimintaamme

PihlaPRO-ikkunoiden kierrätysaste on 99 prosenttia. Tuotteidemme valmistuksesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätetään lähes 100 %. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi.

Lisäksi tuotteidemme valmistuksen yhteydessä syntyvät vaaralliset jätteet noutaa ja käsittelee Kierto Oy. Tuotteiden pakkauksissa käytetystä muovista syntyvän hiilijalanjäljen hyvitämme vuosittain.

Ikkunoita myös kestävän kehityksen kohteisiin

Kiinnostus ympäristö- ja terveysvaatimuksia kohtaan on kasvattanut suuresti kysyntää ympäristöystävällisiä tuotteita kohtaan rakennusalalla.

—PihlaPROn ikkunoilla ja ovilla ei ole Joutsenmerkkiä, mutta sen sijaan PihlaPRO:lla on mahdollisuus valmistaa ikkunoita ja ovia, jotka sopivat kestävän kehityksen kohteisiin, Keränen kertoo.

Kestävän kehityksen kohteisiin valmistettujen ikkunoiden ja ovien ilmastovaikutus on vähäinen pienen energiahävikin vuoksi. Lisäksi myös niiden ympäristökuormitus on pienempi tiukkojen raaka-aineen ja tuotantoprosessien ympäristövaatimusten takia.

PihlaPRO toimitti Kalajoen Joutsenmerkittyyn Merenojan kouluun ikkunat.