Järvenpään Välskärinhovissa varmistettiin mobiilikuuluvuus PihlaPRO Antennilasilla

As Oy Järvenpään Välskärinhovin asukkaat muuttavat uuteen kotiinsa vielä joulukuun aikana. Rakennusliike Laptin rakentamassa talossa jokaiseen asuntoon asennettiin vähintään yksi PihlaPROn Antennilasi. Laptilla on kuunneltu asukkaiden toiveita ja reagoitu sisätilojen mobiilikuuluvuuden kasvavaan ongelmaan. Rakennusliike onkin päättänyt tarttua kuuluvuusongelmiin asentamalla lähes kaikkiin tuleviin asuintaloihinsa Antennilasit.

Energiatehokkaan ja tiheän rakentamisen myötä mobiiliyhteyksien takaaminen on noussut tärkeäksi seikaksi, kun samalla ihmisten arkielämä pyörii yhä enemmän matkapuhelimien ympärillä. Tiiviit seinärakenteet ja uudet selektiivipinnoitetut ikkunalasit vaimentavat mobiilisignaalia niin, että toimivat sisätilojen yhteydet vaativat rakentajalta toimia jo suunnitteluvaiheessa. Laptilla todettiin, että Antennilasi on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

–Kun antenni on lasiin integroituna, ei tarvita erillistä talotekniikan kanssa asennettavaa sisäistä antenniverkkoa ja vahvistinta. Tämä helpottaa työvaiheita ja kustannukset ovat vuosisopimuksen puitteissa ennalta budjetoitavissa, kertoo Laptin hankintapäällikkö Sanna Wallendahl.

Videolta pääset seuraamaan, kuinka järvenpään Välskärinhovissa, Laptin ensimmäisessä Antennilasi-kohteessa suoritettiin mobiilikuuluvuuden kenttäkokeita.

Järvenpään Välskärinhovi onkin Laptin ensimmäinen Antennilasi-kohde, ja rakennuksessa suoritettiin mobiilikuuluvuuden kenttäkokeita. PihlaPRO:n Antennilasin kehittäjät suorittivat mittauksia asuinhuoneistossa käyttäen spektrianalysaattoria, jolla mitataan kunkin operaattorin verkkoa eri taajuusalueilla. Tuloksia havainnollistettiin kolmen eri operaattorin verkoissa olevilla matkapuhelimilla. Mittaustilanteessa signaalin annettiin ensin kulkea antennin läpi vapaasti, jonka jälkeen signaalin kulku estettiin vaimentavalla paneelilla.

Mittaustulokset antavat hyödyllistä tietoa Antennilasin kehittäjille, mutta myös Lapti voi hyödyntää testin tuloksia tulevien rakennuskohteiden suunnittelussa. Näin ratkaisu saadaan jatkossakin hyödynnettyä tehokkaasti ja varmistettua asukkaille hyvä mobiilikuuluvuus, mikä on Laptilla yksi tärkeistä asumismukavuutta lisäävistä laatukriteereistä.

Mobiilikuuluvuuden kenttäkokeiden tekoa Välskärinhovissa.