Hyvän ikkunan suunnittelun perusteet

PihlaPROn asiantuntija vastaa: Mitä asioita ikkunan suunnittelussa tulee huomioida, että ikkunarakenne kestää jatkuvasti paremmin.

Ikkunoita kehitetään jatkuvasti, niin että ikkunan rakenne kestää ääriolosuhteet aina vain paremmin. PihlaPRO:n asiantuntijat testaavat koko ajan uusia ratkaisuja ikkunarakenteen parantamiseksi.

Ikkunan suunnittelun perustana on varmistaa paras mahdollinen tekninen suorituskyky haastavissakin sääolosuhteissa. Ikkunan pääasialliset tehtävät eli rakennuksen julkisivun tiiviinä pitäminen, lämmöneristäminen ja luonnonvalon läpi päästäminen ovat tärkeitä ottaa huomioon suunnittelussa ja ikkunarakenteen kehittämisessä. Tämän lisäksi ikkunan kaunis ulkoinen olemus, ympäristöystävällisyys ja toiminnalliset elementit, kuten tuuletus ja mobiilikuuluvuuden varmistaminen ovat tärkeä ottaa huomioon osana ikkunan suunnittelutyötä.

Avattavan ikkunan rakenne – miten välitilan tuulettuvuus varmistetaan?

Avattavan MSE-ikkunan välitilan on oltava tuulettuva, jotta sinne mahdollisesti pääsevä kostea ilma pääsee myös poistumaan lasien välistä erityisesti viileällä säällä. Jos huoneiston ilmanvaihto toimii oikein ja on hiukan alipaineinen (-1 … -10 Pa), ikkunan välitila ei huurru. Joskus kuitenkin tuuli tai ylipaineinen ilmanvaihto voivat johtaa ikkunan välitilaan kosteaa huoneilmaa, joka kondensoituu ulkolasin sisäpintaan.

Avattavan MSE-ikkunan sisäpuite ja karmi ovat puuta, joten pitkäaikainen kosteus välitilassa voi vaurioittaa ikkunan maalipintoja. Ikkunan suunnittelijan tulee varmistaa tuulettuvuus, hyvää tiivistystapaa unohtamatta, jotta ikkuna kestää myös poikkeuksellisia säävaihteluita.

Aku Ilola, Tuotekehitysinsinööri

Tuulettuvuus varmistetaan ulkopuitteen nurkkien tiivistekatkoksilla, jolloin tiivistystapa on vesitiivis (luokka E1200), mutta ilma pääsee kiertämään ikkunan välitilassa. Tuulettuvan välitilan varmistamisen vuoksi myös hienojakoista puuterilunta voi tietynlaisissa sääolosuhteissa ilmaantua ikkunan välitilaan. Oikein mitoitettuihin tiivistekatkoksiin perustuva tiivistystapa on vesitiivis ja minimoi puuterilumen ilmaantumisen, vaikka kovakin tuulenpaine vaikuttaisi ikkunan ulkopuolella.

Kysymykseen vastasi:
Tuotekehitysinsinööri
Aku Ilola, PihlaPRO

Linkit täydentävän tiedon lähteille https://pihlapro.generodigital.com/ammattilaisille/