Henkilötarina
Katja Pesu

Katja Pesu on Pihla Groupin hankintojen laatupäällikkö. Hän varmistaa, että Pihla Groupille toimitettavat tuotteet täyttävät laatuvaatimukset, sekä luotsaa prosessimuutoksia vankalla kokemuksella ja kuuntelutaidolla. Hankintatoimi varmistaa, että tuotannon raaka-aineet riittävät ja ovat laadukkaita. 

Kun jyväskyläläinen Katja Pesu näki työpaikkailmoituksen Pihla Groupin hankinnan laatupäällikön paikasta, hän tiesi, että työssä yhdistyisi useampi hänen intohimonsa.

– Tämä on prosessikehitystä vaativa laadun tehtävä, johon minulla on paljon annettavaa hankintataustani ansiosta, Pesu sanoo. 

Pesun tehtävänä Pihla Groupissa on toimittajalaadun ja sisäisten prosessien kehittäminen sekä muutosten läpivieminen. Tavoitteena on kehittää ja pystyä mittaamaan toimittajilta tulevien tuotteiden laatua. Jotta se saavutetaan, pitää pystyä kehittymään myös itse.

Työssään Pesu pyrkii yhtenäistämään toimintatapoja Pihla Groupin yrityksissä ja tunnistamaan kehityskohteet, jonka jälkeen huolehditaan tekemisen edellytyksistä. 

– Suuret linjat ovat hyvin samanlaiset jokaisessa yrityksessä. Prosessikehityksen näkökulmasta yhteinen ERP on jo paljon ja antaa todella hyvät valmiudet kehitykselle, hän pohtii. 

Muutokset eivät tapahdu tyhjiössä

Pesu on valmistunut työteknikoksi sekä hankkinut osaamista ostoihin täydennyskoulutuksilla. Pesun aiemmista työtehtävistä on kertynyt paljon oppeja ja Lean-toimintatavat ovat luonteva osa hänen työtään. Laatupäällikön mukaan tärkeintä muutoksen läpiviemisessä on kuunteleminen. 

– Muutos saa harvoin hyvän vastaanoton, jos ei kuunnella niiden asiantuntijoiden näkemystä, jotka itse työtä tekevät. Kaikilla pitää säilyä tekemisen edellytykset. Lisäksi täytyy ymmärtää, mihin kaikkialle muutos vaikuttaa, hän sanoo. 

Pesun mukaan prosessien kehittäminen vaikuttaa koko organisaatioon. Toimintatapojen muutokset siinä, mitä ostetaan, mistä, ja miten sitä valvotaan, koskettavat esimerkiksi tuotantoa ja tuotekehitystä. 

Hänelle on tärkeää myös ylläpitää hyvää henkeä. Pesu pyrkii luomaan luottamuksen ympäristön, jossa jokainen uskaltaa tuoda esiin huoliaan ja kysyä, jos kysyttävää on. 

Osa tiimiä

Katja Pesu kuuluu hankintojen laatupäällikkönä Pihla Groupin hankintatiimiin, jota johtaa hankinta- ja tuotekehitysjohtaja Miikka Linna. Jokaisella tehtaalla on hankintapäällikkö ja ostajat. Hankintatiimissä työskentelee kolme hankintapäällikköä, joilla puolestaan on tehtailla omat työparinsa tai tiiminsä. Hankintatiimi tukee myös tytäryhtiöiden toimintaa. 

Vapaa-ajallaan Pesu on innokas puutarhuri ja remontoija. Aika kuluu myös jigi-kalastuksen parissa. Kesäisin Pesun kulkupelinä on vanha amerikanrauta, joka viettää talvet suojassa sisätiloissa.