ECO2-tuotteet

Asiantuntijamme auttavat löytämään oikeat ikkunaratkaisut vaativimpiinkin uudiskohteisiin.

PihlaPROn ECO2-tuotteet vastaavat erinomaisesti vähähiilisen rakentamisen tarpeisiin. PihlaPROn ECO2-tuoteperheeseen kuuluvat puu-puuikkuna, puu-alumiini-ikkunat, sekä parvekeovet. ECO2-tuotteissa käytetään matalahiilistä kierrätettyä alumiinia, jonka hiilijalanjälki on huomattavasti tavallisesti ikkuna- ja ovituotteissa käytettyä alumiinia matalampi.

PihlaPROn ECO2-tuotteet räätälöidään kohteen vaatimusten mukaan

Kaikki PihlaPROn kotimaiset ECO2-ominaisuudella valitut tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä tilaukselle määriteltyjen ominaisuuksien mukaan. ECO2-ominaisuudella valitut tuotteet ovat yhteneväisiä PihlaPROn muun ikkuna- ja ovivalikoiman niin koon, valittavien värien ja varustelujen osalta.

PihlaPROn tuotteisiin voi valita ECO2-ominaisuuden, jolloin tuotteissa käytetään kierrätettyä alumiinia. Kierrätetyn alumiinin tuotelinjat ovat ensimmäisiä Suomessa ja koko maailman mittakaavassa. Kierrätetyn materiaalin käyttäminen säästää luontoa ja kierrätetty materiaali käyttää vain 5% uuden alumiinin tuottamiseen käytettävästä energiamäärästä.

Alumiini on erinomainen materiaali kierrätettäväksi, sillä sen laatu säilyy kierrätysprosessissa.

PihlaPRO:n ECO2-tuotteet

Ikkunat Ikkunat

Ikkunat

PihlaPROn avattavien ikkunoiden edistyksellinen tiiviys ja energiatehokkaat lasitukset takaavat varman lopputuloksen.

Puu-puuikkuna Puu-puuikkuna

Puu-puuikkuna

Puu-puuikkuna on Suomen vaativiin oloihin kehitetty kolmilasinen (1+2) ikkuna. Puu-puuikkuna on suoriutunut erinomaisesti sääolosuhde- ja rasitusteisteistä.

Vähähiilinen rakentaminen on olennainen osa nykyaikaa

Minkälainen on vähähiilinen rakennus?

Vähähiilisen rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki (CO2e-päästöt) on mahdollisimman pieni. Vähähiilisyys voidaan saavuttaa monella eri tavalla.

Rakennus voidaan suunnitella energiatehokkaaksi ja sen valmistamiseen voidaan käyttää hiilijalanjäljeltään pieniä ja pitkäikäisiä rakennusmateriaaleja sekä -ratkaisuja. Myös käytettyjen materiaalien ja rakennusosien kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys tulee ottaa huomioon tarkasti vähähiilisyyden varmistamiseksi. Muuntojoustavuus on erinomaisen tärkeä asia ottaa huomioon rakennusta suunniteltaessa. Muuntojoustavuus tarkoittaa, että rakennusta on mahdollista käyttää eri käyttötarkoituksiin, jonka avulla voidaan edesauttaa sen pitkää käyttöikää.

Mitä vähähiilisellä rakentamisella halutaan saavuttaa?

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii kiireellisiä toimia päästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen velvoittavat myös Pariisin ilmastosopimus ja EU:n päästövähennystavoitteet.

Rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja rakennusten päästöjen vähentämisessä tuleekin tarkastella rakennusten energiankäytön ohella rakennuksen koko elinkaaren aikaisia päästöjä, eli valmistuksen, rakentamisen, käytön ja purkamisen muodostamaa kokonaisuutta.

Energiatehokas ikkuna on ympäristöteko

Rakennettu ympäristö on vastuussa yli kolmanneksesta Suomen ilmastopäästöistä ja energiankulutuksesta. Toisaalta rakennusteollisuuden vaikutusmahdollisuudet CO2-päästöjen vähentämiseksi ovat mittavat ja tähän kohdistuu myös alati suurempia odotuksia. Meillä PihlaPRO:lla tuotteidemme ympäristövaikutuksia minimoidaan kaikilla osa-alueilla raaka-aineista kuljetuksiin.

Pienennämme sertifioidusti ympäristövaikutuksia

ISO14001:2015 -ympäristösertifikaatin sekä ISO9001:2015 -laatusertifikaatin lisäksi tehtaillamme on käytössä kolmannen osapuolen verifioima ympäristötuotekortti, jolla seuraamme tuotteemme hiilijalanjäljen kehitystä.

Julkaisemme vuosittain Ekotase-ympäristöraportin, jossa esitellään käyttämämme raaka-aineet, tuotantopanokset ja kemikaalit sekä päästöt ja jätteet. Ekotaseessa arvioidaan myös toiminnan vaikutuksia ympäristölle.

Lisäksi kierrätämme 100 % tuotteidemme valmistuksesta ja työmaalla syntyvistä jätteistä. Käytämme vastuullisesti kasvatettua FSC / PEFC -sertifioitua puuta ja valmistamme siitä ensiluokkaisen energiatehokkaita tuotteita, joilla on pitkä elinkaari.

Varmista, että käytössäsi on ajankohtaisin tieto työsi tukena!

Kestävä kehitys ja nykyteknologia luovat uusia vaatimuksia myös ikkunoille. Arkkitehdeille ja muille suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme pitää sinut ajan tasalla alan innovaatioista, BIM-objektien ja tuotekorttien päivityksistä sekä tulevista webinaareista.