Antennilasi on tutkitusti toimiva ratkaisu ehkäisemään kuuluvuusongelmat

Ikkunavalintoja ohjaa useampi eri tekijä, joista nykypäivänä yksi tärkeä asia on mobiilikuuluvuuden varmistaminen sisätiloissa, että asuminen ja arki sujuvat.

Miten kuuluvuusongelmat syntyvät uudisrakentamisessa ja millaisia vaihtoehtoja näiden ehkäisemiseen on?

Rakennusmateriaalit kehittyvät jatkuvasti energiatehokkaammiksi. Energiatehokkaat rakennusmateriaalit luovat rakennuksista niin tiiviitä, etteivät myöskään mobiilisignaalit pääse ongelmitta läpäisemään näitä ja tästä aiheutuu heikkoja mobiiliyhteyksiä sekä puheluiden kuuluvuusongelmia sisätiloissa. Perinteisesti ikkunat ovat toimineet kulkuväylänä mobiilisignaalille sisätiloihin. Energiatehokkaat ikkunat eivät yksinään estä mobiilisignaalin kulkua sisätiloihin, mutta ovat merkittävässä roolissa. Haaste on todellinen, sillä nykyaikana kodin tekniikka on suurilta osin mobiiliohjattavissa ja etätyöskentely kotona arkipäivää, jonka vuoksi myös mobiilidatan käyttö kasvaa jatkuvasti. Sisätilakuuluvuuteen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo uudisrakennushanketta suunniteltaessa ja perehtyä vaihtoehtoihin, millä rakenteellisilla ratkaisuilla riittävä sisätilakuuluvuus on mahdollista turvata.

Rakennushanke tulisi ensisijaisesti suunnitella ja rakentaa niin, että julkisivuun tehdään mobiilisignaalin läpäiseviä kohtia eli ns. radioteknisiä aukkoja. Tällä hetkellä radioteknisten aukkojen toteutukseen markkinoilla olevat ratkaisut liittyvät eristemateriaaliratkaisuihin ja ikkunoihin. Traficom suositteleekin, että rakennushankkeeseen ryhtyvä selvittää jo ennen hanketta, millä keinoilla sisätilakuuluvuus voidaan turvata riittävälle tasolle. Kuuluvuuteen vaikuttaa mm. käyttäjän etäisyys lähimmästä tukiasemasta, sekä signaalin tulokulma. Etäisyyden ja tulokulman lisäksi signaalia heikentävät myös tukiaseman ja rakennuksen välissä olevat muut rakennukset, sekä erilaiset luonnonilmiöt kuten maaperän korkeuserot, kasvillisuus ja sääolosuhteet. Rakennusten aiheuttama vaimennus on kuitenkin merkittävin tekijä.

Mikäli sisätilakuuluvuutta ei voida ratkaista muilla keinoilla, voi olla tarpeen rakentaa sisäantenniverkko. Sisäantenniverkon tarve tulee arvioida kerrostalokohtaisesti. Sisäantenniverkot rakennetaan yhteistyössä operaattorien kanssa ja hankkeen aluksi onkin hyvä olla yhteydessä eri operaattoreihin, sillä näillä voi olla eri teknisiä tarpeita, ehtoja ja kustannuksia. Sisäantenniverkon suunnittelu ja rakentaminen vie useita kuukausia ja on monivaiheinen projekti, jonka tulee täyttää joukko teknisiä vaatimuksia, joista osa tulee selvittää operaattoreilta.

​Sisätilakuuluvuuden varmistamiseksi uusissa rakennuksissa on siis useampia eri vaihtoehtoja. Kokonaisen sisäverkon rakentaminen tai operaattorin tuominen sisätiloihin on huomattavasti arvokkaampaa, kuin rakennuksen ikkunoiden varustaminen Antennilaseilla.

Miten ratkaisu kuuluvuusongelmiin voi löytyä ikkunasta?

Ikkunat ovat perinteisesti olleet väylä, jota kautta mobiilisignaali on päässyt sujuvasti sisätiloihin. Selektiivilasipintojen käyttäminen yleistyi 2000-luvun alussa ikkunoiden energiatehokkuustason takaamiseksi. Jatkuvasti tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset vaativat ikkunoiltakin energiahävikin minimointia. Selektiivipinta tarkoittaa, että lasissa metalli- tai metallioksidipinnoite, joka päästää luonnonvalon huonetilaan, mutta vähentää lämmönsäteilyä sisätiloista ulospäin. Nykyaikaisten energiatehokkaiden ikkunoiden useat lasikerrokset ja metalli- tai metallioksidipinnoite ovat aiheuttaneet kuuluvuusongelmia.

Ratkaisu ongelmaan on PihlaPRO Antennilasi, joka parantaa merkittävästi matkapuhelimen kuuluvuutta ja datansiirtoa asuintiloihin. Antennilasi levittää signaalin ainutlaatuisen laajasti mahdollistaen kännykän ja muiden mobiililaitteiden toimivuuden missä tahansa huoneessa. ”Tuotteen kehitysprosessissa otettiin asiakkaiden toiveet keskiöön. Sen myötä olemme onnistuneet luomaan toimivan ja erityisesti visuaalisen laadun puolesta ainutlaatuisen ratkaisun. Tämä kannatti, sillä nyt lähes näkymättömiä antenniryhmiä voidaankin ripotella vapaasti eri puolille huonetta. Tutkitusti asiakas toivoo antenneja mieluummin runsaasti kuin vähän”, PihlaPROn teknologiajohtaja Timo Nissinen kertoo.

Kuusi syytä miksi PihlaPRO Antennilasi on tutkitusti toimivin ratkaisu

PihlaPRO Antennilasi on kestävän kehityksen mukainen huoltovapaa, huomaamaton ja kustannustehokas ratkaisu sujuvien mobiiliyhteyksien ja puheluiden kuuluvuuden varmistamiseen sisätiloissa. Antennilasi siirtää tehokkaasti operaattoreiden mobiilikentän sisäpuolelle ikkunan kautta, ja parantaa oleellisesti kuuluvuutta verrattuna tilanteeseen, jossa Antennilasia ei ole. Antennilaseja on asennettu jo lähes 100 000 ympäri Suomen ja suurimmille rakennusyrityksille Antennilasi on jo standardiratkaisu rakennuksen kuuluvuuden varmistamiseksi.

1. Sopii kaikkialle

Antennilasi on täysin huoltovapaa eikä se käytä sähköä. Antennilasi voidaan lisätä kaiken mallisiin ikkunoihin ja parvekeoviin eikä se vaikuta mitoituksiin tai muiden lasitusvaihtoehtojen käyttämiseen.

2. Testatusti toimiva

3G, 4G ja 5G- verkoissa tehdyissä kenttäkokeissa mobiiliverkon toimivuus on noussut täysin uudelle tasolle riippumatta operaattorista.

3. Kirkas

Toisin kuin markkinoilla saatavilla olevat muut ratkaisut, PihlaPRO Antennilasi on huomaamaton eikä pilaa maisemaa. Antennia on lähes mahdotonta havaita paljaalla silmällä lasituksesta, sillä lasissa oleva antenni on vain hiuksenhieno selektiivipintaan laserilla työstetty kuvio.

4. Ei rajoita valintoja

Antennilasi ei vaikuta ikkunan selektiivipintojen määrään ja sitä kautta energiatehokkuuteen. Antennilasin käyttö ei rajaa pois erikoislasituksia tai muita lisävarusteita kuten koristeristikoita tai sälekaihtimia.

5. Hyvä investointi

Tulevaisuudessa, etenkin 5G verkon yleistyessä ja datankäytön kasvaessa. Antennilasin merkitys on entistä suurempi. Kuuluvuuden varmistaminen on myös panostus asunnon arvoon.

6. Patentoitu ja palkittu

Kehitetty Suomessa yhteistyössä antenniteknologian huippuasiantuntijoiden kanssa. Palkittu kansainvälisessä kilpailussa vuoden innovaatiopalkinnolla.

Minkälainen Antennilasin toimintaperiaate on?

PihlaPRO Antennilasin toiminta eroaa muista markkinoilla olevista Antennilasiratkaisuista. Alla olevat kuvat esittävät Antennilasiratkaisujen toimintaperiaatteita.

PihlaPRO Antennilasin ainutlaatuinen ja älykäs keilanmuodostus

Antenni havaitsee heijastumat ja tukiasemat laajalla näkökentällä. Signaali kulkee ikkunan lasituksessa olevan Antennin läpi ja levittäytyy keilamaisessa muodossa ympäri huonetta. Keilamainen levittäytyminen varmistaa hyvän kuuluvuuden koko tilassa.

Antennilasi kannattaakin valita huoneiston jokaiseen ikkunaan parhaan kattavuuden varmistamiseksi tai ainakin niin, että jokaisessa huoneiston huoneessa on yksi Antennilasilla varustettu ikkuna tai parvekeovi.

Muiden markkinoilla olevien lasiratkaisuiden toimintamekanismi

Ikkunalasissa oleva ratkaisu ottaa signaalit vain ikkunan kanssa samassa linjassa olevista tukiasemista. Signaali pääsee läpäisemään lasin, mutta leviää huoneeseen putkimaisesti jättäen suuren osan tilasta katveeseen. Näin ollen mobiiliyhteydet toimivat ja puhelut kuuluvat parhaiten suoraan ikkunan edessä, johon signaalit pääsevät Antennin läpi välittymään.

 Miksi jokaiseen uuteen kohteeseen tulisi valita Antennilasit?

Ikkunat ovat kehittyneet vuosien saatossa ja 2000-luvun alussa selektiivipintojen käyttäminen ikkunoissa vakiintui, joka tarkoitti, että ikkunoiden lämmöneristävyydesssä hypättiin suuri askel eteenpäin. Vuonna 2010 huomattiin, että energiatehokas rakentaminen aiheuttaa puheluiden kuuluvuusongelmia uudiskohteissa. Vuonna 2013 rakennusteollisuus loi suunnitteluohjeen matkapuhelimien kuuluvuuden varmistamiselle sisätiloissa ja jo vuonna 2018 Maankäytön- ja rakennuslakiin kirjattiin, että (MRL 117 j §) asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa. Vuonna 2022 suomalaiset kuluttivat mobiilidataa lähes 66 gigatavua kuukaudessa per henkilö, joka kertoo kuinka tärkeä asia toimivat mobiiliyhteydet sisätiloissa ovat asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta.

Vaikka tällä hetkellä rakennuksen kuuluvuus olisi hyvällä tasolla, kannattaa Antennilasit hankkia rakennukseen jo heti rakennusvaiheessa. Antennilasien hankkiminen on edullisinta ikkunatilauksen yhteydessä, jonka lisäksi vuosien saatossa tapahtuva rakentaminen, sekä verkkojen kehittyminen voivat aiheuttaa kuitenkin tulevaisuudessa kuuluvuushaasteita, jotka ovat taklattavissa Antennilaseilla.

”PihlaPRO Antennilasi on passiiviratkaisu, jonka ainoa kustannus on sen hinta hankittaessa. Antennilasi ei kuluta sähköä tai vaadi huoltotoimenpiteitä ajan saatossa.”

Timo Nissinen, Teknologiajohtaja PihlaPRO

Antennilasi on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, joka ei vaadi toimiakseen sähköä, se on täysin huoltovapaa eikä kulu käytössä. Antennilasi on siis hyvin pitkäikäinen, jota ei ole tarpeen uusia ikkunoiden elinkaaren aikana. Antennilasien riittävällä määrällä saadaan toteutettua rakennuslakiin kirjattu kohta kuuluvuuden edellyttämisestä asuin-, majoitus- ja työtiloja sisältävissä rakennuksissa kustannustehokkaasti.

Tutustu alta PihlaPROn referenssikohteisiin, joissa Antennilasi on ollut olennainen osa ikkunoiden suunnittelua

Helsingin Telakkaranta

Helsingin Telakkaranta

Helsingin Telakkarantaan valittiin Antennilasit varmistamaan sisätilojen mobiilikuuluvuus. Lue referenssistä, mitä Skanskalta kerrotaan Antennilasien valinnasta.

Helsingin Telakkaranta
Välskärinhovi Järvenpää

Välskärinhovi Järvenpää

Rakennusliike Laptin rakentamassa talossa jokaiseen asuntoon asennettiin vähintään yksi Antennilasi. Laptilla kuunneltiin asukkaiden toiveita ja reagoitiin sisätilojen mobiilikuuluvuuden kasvaviin haasteisiin.

Välskärinhovi Järvenpää